top of page
Tarife Eğitimi
 • Eşyanın sınıflandırılması

 • Gümrük tarifesi

 • Armonize sistem nomanklatürü

 • Tarife cetveli

 • Sınıflandırma yöntemleri

 • Lisans, izin, uygunluk belgesine tabi eşyalar

 • Kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi eşyalar

 • Ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye

 • tabi eşyalar

 • Çift kullanımlı eşyalar

 • Ambargo ve dış ticareti yasak eşyalar

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuat Eğitimi
Kıymet Eğitimi
 • Eşyanın gümrük kıymeti

 • Kıymet belirleme yöntemleri

 • Faturada yer alması gerekenler

 • İstisnai kıymetle beyan

 • Gümrük kıymetinin tespit sorunları

 • Cezalar ve İtirazlar

Tedarik Zinciri Güvenliği Eğitimi
Menşe Eğitimi
 • Eşyanın menşe ülkesi

 • Tercihli menşe

 • Tercihli olmayan menşe

 • Menşe şahadetnamesinde aranılacak haller

 • Menşe Kazanma

 • Menşe İspat Belgeleri

 • Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

 • Tedarik Zincirinin Yapısı

 • Tedarik Zincirindeki Riskler

 • Uyuşturucu, Silah, İnsan ve

 • NBC (nükleer, biyolojik, kimyasal madde) Kaçakçılığı Yöntemleri

 • Tedarik Zinciri Güvenliği Stratejisi

 • Risklerin Dağılımı

 • Risk Azaltma Yöntemleri

Taşıt Kontrolü ve Zula Eğitimi
 • Taşıtların Kontrolü

 • Rip On / Rip Off

 • Mühür Kontrolü

 • Zula Yöntemleri

 • Konteyner Kontrolü

 • Treyler/Çekici Kontrolü

bottom of page