top of page
Hizmetlerimiz
Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Danışmanlığı

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO); Uluslararası eşya hareketinin herhangi bir noktasında operasyona dahil olan, iç kontrol ve iç denetimini sağladığını ve gerekli güvenlik tedbirlerini yerine getirdiğini gümrük otoritesine ispat edebilmiş ve güvenilir olduğu gümrük otoritesince tasdik edilmiş olan tüzel kişidir.
​​

Biz; Yetkilendirilmiş Yükümlü olmanız için nelere ihtiyacınız olduğunu, kendinizi nasıl tanıtmanız gerektiğini, gümrük otoritesinin beklentilerini nasıl karşılayacağınızı size gösteriyoruz!

İç Denetim Hizmetleri

 

İç denetim; firmaların operasyonel birimlerinin, birimlerden bağımsız başka taraflarca üst yönetim tarafından belirlenen usullere uygun işlem yapıp yapmadıklarının periyodik olarak denetlenerek, üst yönetime bir rapor olarak sunulmasıdır.
​​

Bir kısım firmalarımız iç denetim birimleri oluşturmakta ve bu şekilde operasyonel birimlerini kontrol etmektedirler, ancak böyle bir birim firmalarımıza yoğun bir maliyet getirmekte, bazı durumlarda da istenilen verimlilikte çalışamamaktadır.

 

Biz; iç denetiminizi dışarıdan bakan bir göz olarak sağlıyor, hiçbir baskı veya önyargı altında kalmaksızın size raporluyoruz!
 

Sonradan Kontrol

Sonradan Kontrol; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca, eşyanın tesliminden sonra gümrük idaresine beyan edilen bilgilerin doğruluğunu saptamak amacıyla, yükümlülerin ithalat veya ihracat işlemlerini veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerinin yükümlülere ait yerlerde Gümrük Müfettişleri tarafından denetlenmesidir.

​​
Biz; profesyonel kadromuzla, gümrük idaresinden önce sizin sonradan kontrolünüzü yaparak, hangi hususlarda hatalar yaptığınızı, nelere dikkat etmeniz gerektiğini buluyor ve sizin daha sonra herhangi bir cezai müeyyideye tabi kalmanızı engelliyoruz!


 

Proje Danışmanlığı

 

Yurtdışından tedarik ettiğiniz veya etmeyi projelendirdiğiniz tüm ürünler gümrükleme öncesi ve sonrası birçok izin, lisans, kontrol gibi prosedürlere tabi tutulmakta ve çok sayıda otorite tarafından incelenmektedir.
​​
Biz; sizin, daha standart ve operasyonunuzu etkilemeden izinleri edinmenizi sağlayacak mekanizmaları kurmanızda ve kontrollerin daha hızlı  bitmesine zemin olacak süreçleri oluşturmanızda yol gösteriyoruz!


 

İş Süreçleri Danışmanlığı

 

Bir firmanın iş süreçleri, tedarik zincirinden elde ettiği katma değeri doğrudan etkileyen en önemli unsurdur.
​​

Stok maliyetleriniz, envanter riskleriniz, sevkiyat hızınız gibi bir anda firmanızın maliyetlerini arttıran, karlılığınızı düşüren etkileri minimize etmenin yolu; tedarik zincirinizle ilgili iş süreçlerinin yeknesak hale getirilmesi ve maliyetlerinizin artmasını engelleyecek kontrol mekanizmalarının oluşturulmasıdır.

 

Biz; tüm iş süreçlerinizi ve problemlerinizi analiz ederek, size uygun süreç çözümleri ortaya koyuyor ve firmanızı kontrol etmenize yardımcı oluyoruz!
 

Tedarik Zinciri Güvenliği Eğitimleri

 

Tedarik zincirinde birçok firmadan çeşitli noktalarda hizmet almakta veya kendiniz hizmet vermektesiniz. Ancak, tedarik zinciri çok geniş ve çok sayıda kontrolünüzde olmayan kişinin karıştığı, yönetimi kolay olmayan bir süreçtir.
​​
Biz; tedarik zinciri güvenliği hususunda,

- Risk analizi yöntemleri

- Nakliye ve araç güvenliği

- Şüpheli eşya tanıma

- Güzergah ve ülke analizi

gibi konularda çalışanlarınızı eğiterek sizin ve ülkemizin güvenliğine katkıda bulunuyoruz!
 

bottom of page